Smbat Byurat’s Books

Սմբատ Բիւրատի գրքերը

Vaghinak and Haik Byurat translated and published books

Բիւրատների հրատարակած և

Թարքմանած բոլոր գրքերի ցուցակը որ կարողացել եմ հավագել մինչև այժմ։